© Akademi Tarbiyah Dewan Pemuda PAS Malaysia 2011-
Akademi Tarbiyah DPPM
Home » , » Politik Era Khulafa' Ar-Rasyidin

Politik Era Khulafa' Ar-Rasyidin

This Article Checked By Akademi Tarbiyah Dewan Pemuda PAS Malaysia (DPPM) on Friday 21 June 2013


Antara matlamat Allah mencipta manusia adalah agar mereka menjadi khalifah di muka bumi-Nya. Kewajiban ini merupakan kewajiban yang berada di dalam kedudukan yang kedua selepas kewajiban beribadat. Perkara ini turut diisytiharkan kepada para Malaikat sebagaimana firman Allah yang menyatakan :

“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berkata kepada para Malaikat; Sesungguhnya Aku mahu menjadikan seorang khalifah di bumi. Mereka (para Malaikat) bertanya (tentang hikmat ketetapan Tuhan itu dengan berkata); Adakah Engkau (Ya Tuhan kami) hendak menjadikan di bumi itu mereka yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah (berbunuh-bunuhan), sedangkan kami sentiasa bertasbih dengan memujiMu dan mensucikanMu? Tuhan berkata; Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang kamu tidak mengetahuinya” - Surah al Baqarah:30, al Quranul Karim

Rasulullah s.a.w bersabda, “Kaum Bani Israel pada zaman dahulu dipimpin oleh Para Nabi (mereka menjadi ahli politik). Setiap kali wafatnya seseorang Nabi, penggantinya Nabi juga selepasnya. Sesungguhnya tiada lagi Nabi selepasku dan akan berlakunya perlantikan khalifah (yang mengganti Nabi bagi memimpin umat), mereka ramai. Para Sahabat bertanya; Apakah perintah-mu kepada kami? Rasulullah s.a.w menjawab; Tunaikan bai’ah (janji ketaatan) kepada yang pertama dan seterusnya. Berilah kepada mereka hak mereka (untuk memerintah). Maka sesungguhnya Allah akan bertanyakan mereka berkenaan urusan mereka yang diminta supaya memimpin.”
Khilafah adalah kewajipan menegakkan agama dan mentadbir urusan dunia dengannya. Ia boleh disebut dengan kewajiban berpolitik. Kewajiban ini dilaksanakan oleh semua para Rasul sejak Nabi Adam sehingga Nabi Muhammad S.A.W. Mereka semua berdakwah dan berpolitik, dalam erti kata lain membawa maksud mengajak manusia kepada Islam dengan makna yang menyeluruh dan sempurna dari segi akidah, syariat, akhlak dan pemerintahan yang mendaulatkannya.

Para Rasul bukan sahaja berdakwah mengajak manusia kepada agama Allah, malah mereka turut mengajak raja-raja dan para pemimpin pada zaman masing-masing supaya menganut Islam dan mentadbir negara dengan Islam. Ada di kalangan Rasul sendiri menjadi raja atau khalifah apabila ada di kalangan pemimpin dan rakyatnya zalim dan monolak seruan Para Rasul.

Rasulullah s.a.w melaksanakan kewajiban ini. Baginda s.a.w pernah menolak tawaran para pemimpin Quraish yang mahu melantik baginda menjadi raja jahiliyyah Makkah dengan syarat menolak Islam sebagai agama yang memerintah. Rasulullah s.a.w menolak tawaran lumayan itu dan memilih jihad yang payah dan mengorbankan harta dan jiwa raga sehingga beliau dan para pengikutnya berhijrah ke Madinah bagi menunaikan kewajiban Tuhan ini.

Selepas penduduk Madinah menerima Islam dengan sempurna. Rasulullah s.a.w tetap meneruskan jihad yang lebih mencabar. Kewajiban ini berterusan walaupun Rasulullah s.a.w sudah meninggal dunia dan disambung oleh para Khulafa’ ar-Rasyidin.

Dalam satu hadis yang lain, Rasulullah S.A.W menegaskan beberapa peringkat cabaran yang dialami oleh pejuang Islam dalam menegakkan pemerintahan Islam, “Islam bermula dengan pemerintahan berasaskan konsep Nabi, kemudian diikuti oleh konsep Khulafa’ ar-Rasyidin, diikuti pula berlakunya penguasaan raja yan zalim, seterusnya raja yang ganas dan akhirnya kembali semula kepada khalifan di atas konsep Nabi.”

Benar seperti yang dilakarkan dalam hadis ini, Islam mencapai kejayaan pada zaman Rasulullah s.a.w Selepas Rasulullah meninggal dunia, tegak pula pemerintahan Khulafa’ ar-Rasyidin, pemimpin generasi awal hasil didikan daripada tangan Nabi. Selepas itu tegak pula pemerintahan sistem beraja yang masih lagi beramal dengan Islam walaupun berlakunya kezaliman dan penaklukan penjajah Barat ke atas negara-negara Islam. Umat Islam yang berkuasa terus dibelenggu penjajahan pemikiran walaupun penjajah asing sudah pergi manakala umat Islam yang lemah terus dimamah kezaliman akibat pengekalan amalan sistem penjajahan.

Fahaman sekularisme yang mengeluarkan politik daripada agama Islam adalah ajaran salah yang diwarisi zaman penjajah bukan Islam. Mereka menakluk dan memerintah negara-negara Islam selepas pemerintahan berkhalifah Uthmaniyah di Turki tumbang. Sebenarnya fahaman salah ini lahir akibat perpecahan masyarakat Eropah yang menganut agama Kristian menyeleweng daripada agama yang dibawa oleh Nabi Isa.

Islam menegaskan kewajipan memilih dan mengikut pemimpin adalah amanah besar dalam kehidupan dunia sebelum menuju akhirat. Kewajipan ini bukan sahaja dihitung dalam amal ibadat yang khusus malah turut dihitung dalam memilih dan mengikut pemimpin. Oleh itu, tuntutan ini termasuk dalam perkara benar ataupun sesat, pahala ataupun dosa. Pemimpin adalah pemegang amanah bagi melaksanakan syariat Allah dalam pemerintahan negara. Allah menyatakan :

“Pada masa muka mereka dibalik-balikkan dalam neraka, mereka berkata (dengan sesalnya); Alangkah baiknya kalau kami dahulu (semasa di dunia) taat kepada Allah serta taat kepada Rasul Allah.”


“Dan mereka berkata lagi; Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami mematuhi kehendak ketua-ketua dan orang-orang besar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar.
 

“Wahai Tuhan kami, berilah mereka azab sengsara dua kali ganda, dan laknatkanlah mereka dengan laknat yang sebesar-besarnya.” – Surah al Ahzab:66-68, al Quranul Karim

Penyebab masuk neraka itu bukan semata-mata kerana dosa syirik dalam ibadat, meninggalkan yang wajib, mengerjakan yang haram, malah kesalahan-kesalahan yang berlaku dalam politik juga termasuk dalam penyebab ke neraka apabila mengikut bukan menurut petunjuk Allah dan Rasulullah s.a.w. Hadis Rasulullah s.a.w menyebut :

“Abu Hurairah menceritakan; Sedang Rasulullah S.A.W bercakap kepada orang ramai, tiba-tiba seorang Badwi datang lalu bertanya; Bilakah berlakunya kiamat? Rasulullah S.A.W meneruskan perbualannya tanpa mempedulikan soalan orang Badwi itu. Ada di kalangan kami berfikir, Rasulullah S.A.W tidak senang dengan cara dia menyoal. Ada juga yang berfikir Rasulullah S.A.W tidak mendengar pertanyaannya. Tiba-tiba Rasulullah S.A.W bertanya; Mana orang yang bertanya tadi? Orang Badwi itu menjawab; Ini dia, saya. Rasulullah S.A.W menjawab; Apabila dihilangkan amanah. Orang Badwi itu bertanya lagi; Bagaimanakah amanah itu hilang? Jawab Rasulullah S.A.W; Apabila diserahkan urusan pemerintahan kepada orang yang bukan ahlinya.”

Saidina Umar menegaskan, “Sesiapa yang melantik pemimpin kerana harta ataupun hubungan keluarga, bukan kerana kelayakan mereka, maka sesungguhnya dia telah mengkhianati Allah dan Rasul-Nya s.a.w.”

Begitu juga besarnya dosa pemimpin yang menipu rakyat, kerana Rasulullah s.a.w bersabda, “Tidak ada pemimpin yang mengendalikan urusan rakyat di kalangan kaum Muslimin lalu dia mati dalam keadaan menipu mereka melainkan Allah mengharamkannya masuk syurga.”

Ini menunjukkan urusan kepimpinan negara adalah kewajiban yang besar dalam ajaran Islam. Ajaran pemisahan agama daripada politik adalah menyalahi ajaran Islam yang sempurna.

Rasulullah Tidak Mewasiatkan Pengganti

Imam Bukhari dan Imam Muslim melaporkan, “Khalifah Umar ditanya ketika beliau dalam keadaan tenat akibat cedera ditikam, supaya menamakan siapakah penggantinya. Katanya; Sekiranya aku menentukan, maka orang yang lebih baik daripadaku (Abu Bakar) pernah menentukannya. Sekiranya aku tinggalkan kepada kamu sendiri yang menentukan, maka orang yang terbaik (Rasulullah s.a.w) pernah meninggalkannya (dengan menyerahkan urusan ini kepada umat supaya memilihnya).”

Imam Ahmad dan Imam al Baihaqi menyebut dalam kitab “Dalail an Nubuwwah” dengan laporan yang baik daripada Amar bin Sufyan ketika berlakunya peristiwa Perang Jamal. Apabila berlakunya penderhakaan kepada Khalifah Ali bin Abu Talib, beliau berucap :

“Wahai semua yang hadir, Rasulullah s.a.w tidak menentukan kepada kami jawatan menjadi ketua negara, sehingga kami berpendapat Abu Bakar yang dilantik, lalu dia menjalankan tugasnya dan beliau meneruskan tugasnya dengan benar. Kemudian Abu Bakar menentukan Umar dengan persetujuan orang ramai, dia melaksanakan tugasnya dengan konsisten sehingga meletakkan agama di hadapan. Kemudian berlaku orang yang menuntut keduniaan (sahaja) maka berlakulah perkara-perkara yang menjadi ketetapan Allah.”

Kedua-dua teks ini adalah sumber yang sahih, Rasulullah s.a.w tidak mewasiatkan sesiapa menjadi calon khalifah selepas beliau meninggal dunia. Ada laporan yang tersebar di kalangan mazhab Syiah mengenai wasiat yang menentukan Ali menjadi khalifah. Namun, laporan ini tidak sahih daripada segi rekod ilmu hadis yang adil dan beberapa sumber yang menunjukkan Ali tidak bermaksud melantiknya menjadi khalifah.

Ini dikuatkan lagi dengan penyertaan dan penglibatan Ali sepanjang pemerintahan khalifah yang terdahulu daripadanya. Beliau membantu semua urusan dan mempertahankannya dengan penuh pengorbanan bersama seluruh Ahlil Bait. Kajian yang dibuat menunjukkan banyaknya hadis palsu yang direka selepas berlakunya pergolakan pada akhir zaman di era pemerintahan Khulafa’ ar Rasyidin.

Islam mendahului demokrasi Barat dengan meletakkan urusan politik negara menjadi hak rakyat secara adil, tidak ada amalan secara diktator, merampas dan menipu hak rakyat, teokrasi yang memberi kuasa mutlak kepada golongan agama dalam Islam atau menjadi pusaka warisan keluarga.

Kenyataan sejarah membuktikan pendekatan Islam berasaskan akidah, syariat dan akhlak, menjadikannya lebih baik daripada demokrasi Barat. Walaupun amalan demokrasi moden mempunyai pengaruh feqah politik Islam, tetapi ia disekularkan dengan memisahkan politik daripada agama. Rakyat menjadi mangsa pelbagai cara penipuan dan rasuah apabila pemimpin tidak beriman pada balasan hari akhirat dan tidak mengamalkan cara hidup tanpa memikirkan perhitungan pahala dan dosa. Ini kerana kepercayaan mereka, agama tidak wujud dalam kegiatan politik sekular. Amanah politik menjadi rebutan demi kemewahan dunia.

Abu Bakar Menjadi Khalifah

Ketika keluarga dan beberapa sahabat Rasulullah s.a.w sedang mengebumikan jenazah beliau, berlaku peristiwa Thaqifah Bani Saidah iaitu mesyuarat memilih pengganti pemimpin negara dan umat selepas Rasulullah s.a.w. Perhimpunan segera dibuat kerana menurut para ulama urusan siyasah, memimpin negara lebih penting daripada urusan mengebumikan jenazah Rasulullah s.a.w yang juga besar kewajibannya.

Sebelum Rasulullah s.a.w meninggal dunia, golongan Ahlil Bait melalui Abbas, bapa saudara kesayangan Rasulullah s.a.w pernah keluar melawat Rasulullah s.a.w. Beliau membisikkan kepada Ali supaya meminta Rasulullah s.a.w mewasiatkan penggantinya di kalangan keluarga ataupun kepada orang lain. Jika ada, tentu beliau mewasiatkan sesuatu kepadanya.

Ali menjawab, “Demi Allah, aku tidak akan melakukannya. Demi Allah, jika kalangan kita tidak diberi, kita dilarang daripada memegang jawatan itu selama-lamanya.”

Sikap ini bermaksud beliau (Saidina Ali) tidak mahu meminta jawatan dan tidak menyoal yang mana lebih baik dan mulia. Beliau khuatir nanti diharamkan kepada zuriat Rasulullah s.a.w selama-lamanya.

Para keluarga Baginda sibuk dengan urusan mengendalikan jenazah Rasulullah s.a.w. Kemudian, Ali bersama Bani Hasyim, Zubair bin Awwam dan Tolhah bin Ubaidillah berada di rumah Fatimah al-Zahra, tempat Rasulullah meninggal dunia.

Perhimpunan di Thaqifah Bani Saidah menjadi tegang apabila kaum Ansar berpendapat mereka lebih layak dipilih menjadi khalifah kerana jihad mereka bersama Rasulullah s.a.w dengan penuh pengorbanan. Allah memuji mereka di dalam al Quran dan disokong oleh hadis-hadis Rasulullah s.a.w. Mereka mencalonkan pemimpin mereka iaitu Saad bin Ubadah.

Kaum Muhajirin berpendapat, mereka juga lebih layak menjadi khalifah. Mereka kaum pertama yang memeluk Islam, berdakwah sejak permulaan wahyu diturunkan, menghadapi ujian dahsyat ketika di Makkah, seterusnya mengalami ujian berhijrah dan berjihad bersama-sama Rasulullah s.a.w. Selain itu, wahyu dan hadis-hadis Rasulullah s.a.w turut menyanjung mereka dengan pujian yang tinggi.

Keadaan yang tegang dapat dikendurkan. Sikap fanatik perkauman dapat dipadamkan. Pemimpin utama kaum Muhajirin dan Ansar menemui Abu Bakar. Mereka terus ke Thaqifah Bani Saidah, tempat berlakunya perdebatan yang hangat kerana terdapat perangai jahiliyah melalaikan sebahagian pihak daripada mengamalkan akhlak dan adab musyawarah dalam Islam. Di sini Abu Bakar as Siddiq menunjukkan ketokohannya menjadi pemimpin. Beliau menyampaikan khutbahnya yang menenangkan keadaan.

Selepas beliau memuji Allah dengan selayaknya, Saidina Abu Bakar berkata :

“Sesungguhnya Allah melantik di kalangan kita seorang Rasul (menjadi petunjuk) kepada makhluk-Nya, menjadi saksi kepada umatnya supaya beribadat kepada-Nya sahaja, dan mengesakan-Nya. Melihat keadaan mereka menyembah kepada yang lain daripada-Nya, dengan menghadap tuhan-tuhan yang banyak yang diperbuat daripada batu dan kayu.”

“Menjadi suatu perkara yang besar dan sukar kepada bangsa Arab bagi meninggalkan agama nenek moyang mereka. Maka Allah memilih secara khusus kalangan para Muhajirin yang terawal, mereka terdiri daripada kaumnya yang pertama mempercayai ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, mempertahankannya, serta bersabar menghadapi kejahatan kaum yang membohonginya. Ketika semua orang menentang dan berpaling tidak mahu mengikutnya, memperlecehkan para pengikutnya kerana jumlah pengikut sedikit dan orang yang membencinya ramai. Maka kalangan mereka (Muhajirin) menjadi orang yang ulung menyembah Allah sahaja di bumi ini (ketika itu) dan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya.

Mereka yang menjadi penolong baginda dan kaum keluarganya, serta orang-orang yang paling berhak mengendalikan urusan umat selepasnya, tidak ada yang menentang Baginda melainkan orang yang zalim. Kamu (wahai kalangan Muhajirin) adalah pembantu dan keluarga Rasulullah S.A.W dan orang yang layak menjadi pemimpin selepasnya. Tidak ada yang menentangnya melainkan orang yang zalim.”

“Kamu pula wahai golongan Ansar, adalah kalangan yang tidak boleh dinafikan kelebihan daripada segi agama dan yang terawal juga memeluk Islam. Allah mengisytiharkan redha-Nya kepada kamu, menjadi penolong yang ulung pada perjuangan menegakkan agama dan menolong Rasulullah. Ramai kalangan isterinya daripada kamu, dan ramai di kalangan Sahabatnya daripada kamu, tidak ada yang lebih daripada kamu selepas golongan Muhajirin. Maka sewajarnya pemimpin utama daripada kalangan kami (para Muhajirin) dan para jemaah menteri daripada kalangan kamu pula wahai golongan Ansar. Perkara ini tidak meliputi keputusan mesyuarat dan tidak ada sesiapa yang dapat mengatasi kamu.”

Ucapan Abu Bakar telah berhasil menenangkan keadaan dan menghilangkan pertelingkahan. Seterusnya Abu Bakar mencalonkan Umar dan Abu Ubaidah menjadi khalifah. Namun, secara tiba-tiba Umar dan Abu Ubaidah bangun mencalonkan Abu Bakar menjadi khalifah, diikuti oleh pemimpin Sahabat kalangan kaum Ansar dan Muhajirin yang lain. Maka dengan rasminya Abu Bakar diisytiharkan menjadi khalifah pertama selepas Rasulullah s.a.w meninggal dunia.

Pemilihan khalifah berlaku secara mesyuarat yang tidak memaksa dan tidak berlaku dengan mudah melainkan melalui pendapat yang dibahas dengan sehangat-hangatnya, namun dilaksanakan dengan seadab-adabnya. Dengan sifat fanatik kabilah dan kekeluargaan yang tebal menjadi perangai bangsa Arab yang masih wujud. Sifat ini menjadi warisan zaman jahaliyah yang diberi amaran keras dalam wasiat Rasulullah s.a.w sebelum meninggal dunia.

Namun, iman yang teguh dan ikhlas, Islam yang sebenar tertanam dalam jiwa hasil didikan Nabi kepada generasi awal ini dapat menjadi contoh yang baik mengatasi demokrasi purba dan moden yang dibanggakan oleh dunia Barat.

Keputusan dibuat tidak sebulat suara, ada kalangan Ahli Bait membai’ahkan Abu Bakar selepas beberapa bulan. Kalangan kaum Ansar ada yang tidak mahu berbai’ah kerana mahukan khalifah dilantik kalangan mereka, termasuk juga kaum Quraish sendiri yang pada awalnya tidak berbai’ah, mereka adalah Zubair, Talhah dan Abu Sufian. Namun, krisis dalaman yang berlaku tidak menyebabkan berlakunya pertumpahan darah.

Selepas itu sebulat suara mereka mendukung negara Islam dan risalahnya, menyambung tugas Islam yang tidak habis selepas Rasulullah S.A.W meninggal dunia. Kesimpulan ada tiga pendapat dengan hujah masing-masing :
  1. Golongan Ahlil Bait yang menegaskan ketua negara perlu daripada keluarga Rasulullah s.a.w. Mereka mencalonkan Ali kerana beberapa ayat al-Quran dan hadis menyebut kelebihan dan tugas yang diserahkan kepadanya semasa hayat Rasulullah s.a.w.
  2. Golongan Ansar menegaskan ketua negara perlu daripada kalangan mereka. Ini kerana al Quran dan Hadis menyebut kelebihan golongan Ansar. Ketaatan kepada pemimpin tanpa menentukan bangsa dan kabilah. Mereka juga penduduk asal Madinah yang menyerahkan tanah air, jiwa raga dan harta, berjihad menegakkan Islam, mereka mencalonkan pemimpin Ansar, Saad bin Ubadah.
  3. Kalangan Muhajirin berpendapat, pemimpin mesti daripada kalangan mereka. Al Quran dan Hadis menegaskan kelebihan mereka dan pemimipin mesti daripada kalangan Quraish. Mereka mencalonkan Abu Bakar.
Ibnu Khaldun menegaskan keputusan mereka memilih Abu Bakar daripada kalangan Muhajirin dan Quraish dilihat daripada segi ilmu politik. Ketokohan Abu Bakar difikirkan layak, kerana kematangannya melebihi dan ilmunya melangkaui orang lain. Daripada kalangan Quraish, beliau adalah daripada kabilah yang terkuat pengaruhnya dalam masyarakat Arab, sehingga mempunyai kehebatan menghadapi cabaran dalaman dan luaran ketika itu.

Masih terlalu awal menyerahkan jawatan yang besar ini selain Abu Bakar. Kedudukannya menemani Rasulullah s.a.w ketika berhijrah. Rasulullah S.A.W pernah menugaskanya menjadi imam di waktu solat dan tugas-tugas yang lain memberi kelebihan kepadanya menjadi orang yang paling layak bergelar khalifah yang pertama. Allah menyatakan : 

“Kalau kamu tidak menolongnya (Nabi Muhammad) maka sesungguhnya Allah telahpun menolongnya, iaitu ketika kaum kafir (di Makkah) mengeluarkannya (dari Makkah) sedang ia salah seorang dari dua (sahabat) semasa mereka berlindung di dalam gua, ketika ia berkata kepada sahabatnya; Janganlah engkau berdukacita, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan semangat tenang tenteram kepada (Nabi Muhammad) dan menguatkannya dengan bantuan tentera (malaikat) yang kamu tidak melihatnya. Allah menjadikan seruan (syirik) orang-orang kafir terjunam (kalah dengan sehina-hinanya) dan kalimah Allah (Islam) ialah yang tertinggi (selama-lamanya), kerana Allah Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana” – Surah at Taubah:40, al Quranul Karim

Dalam kalangan Ansar, mereka sendiri menghadapi masalah, akibat pertelingkahan yang mencetuskan peperangan ketika zaman jahiliyah antara dua kabilah besar Aus dan Khazraj. Adalah sukar mencalonkan orang yang diterima oleh semua pihak. Islam yang berjaya memadamkan api permusuhan dengan tidak mencetuskan pertelingkahan calon khalifah kalangan Ansar sendiri.

Apabila dikhususkan kepada Ahlil Bait, Islam membawa sistem mewariskan pemerintahan yang beku dalam satu keluarga. Pada masa yang sama, ia bercanggah dengan konsep musyawarah yang ditegaskan di dalam al Quran, bersalahan dengan sikap Rasulullah s.a.w dan sikap orang yang beriman.

“Termasuk orang yang menyahut dan menyambut perintah Tuhannya serta mendirikan solat dengan sempurna, dan urusan mereka dijalankan secara mesyuarat sesama mereka. Mereka pula mendermakan sebahagian yang kami beri kepadanya.” – Surah as Syura:38, al Quranul Karim

Membina keluarga Rasulullah s.a.w tidak mengahwinkan puterinya dengan kalangan keluarga sahaja, dua orang puterinya dikahwinkan dengan Uthman bin Affan, sementara Zainab binti Jahsy dari kalangan keluarganya dikahwinkan dengan Zaid bin Harithah, bekas hamba yang dimerdekakan dan dijadikan anak angkatnya. Adapun dalil yang dibawa oleh kalangan Syiah tidak menepati nas al Quran dan riwayat yang sah serta tidak menepati kaedah siasah syariah yang betul.

Kekhilafan ini melahirkan mazhab kefahaman politik Islam pada zaman mutakhir. Pendapat Ahlil Bait melahirkan mazhab Syiah. Selepas itu, muncul pula golongan yang menyatakan bukan sahaja keturunan Ali dan Fatimah yang layak menjadi khalifah, bahkan mereka turut memperjuangkan keturunan al Abbas, bapa saudara Rasulullah juga berhak memegang kuasa khalifah. Golongan ini berjuang menegakkan kerajaan Abasiyah. Pendapat Ansar melahirkan mazhab Khawarij dan pendapat Muhajirin menjadi pegangan ahli Sunnah.

Berlaku pula pertelingkahan mazhab yang melibatkan akidah dan syariat yang mencetuskan perpecahan dalam masyarakat Islam, sehingga diresapi oleh anasir musuh dalam selimut yang merosakkan dalaman umat Islam sendiri. Ada yang wasatiyyah, ada yang jahil dan ada pula yang melampau dan menzalimi diri sendiri sehingga terkeluar daripada landasan Islam yang sebenar. Islam tetap dipelihara oleh Allah secara ilmu melalui laporan yang rapi dan dirayat; Iaitu secara kefahaman melalui ilmu Islam dan kaedahnya.

Akhirnya suara Para Sahabat bersetuju Abu Bakar dilantik menjadi khalifah, mereka yang tidak bersetuju kalangan Ahlil Bait dan Ansar akhirnya berbai’ah. Mengenai riwayat yang menyatakan bahawa Saad bin Ubadah, ketua kaum Ansar yang terus tidak membai’ah Abu Bakar sebagai khalifah terlalu dhaif.

Sebenarnya seluruh Ahlil Bait dan golongan Ansar tetap menerima Abu Bakar menjadi khalifah dan berbai’ah serta mendukungnya dengan pengorbanan yang membuktikan keikhlasan mereka. Hendaklah yakin betapa mereka tidak didorong oleh nafsu merebut jawatan ketua kerana keimanan yang ikhlas dalam diri masing-masing memadamkan sifat yang buruk, mereka hanyalah berlumba-lumba bagi menunaikan perintah Allah yang besar ganjarannya. – Wallahua’lam


Biodata Penulis

Y.A.B Dato' Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang merupakan Presiden Parti Islam SeMalaysia (PAS). Beliau pernah memangku jawatan sebagai Menteri Besar Terengganu. Pernah melanjutkan pelajaran ke Universiti Islam Madinah tahun 1969-1973, kemudian melanjutkan pelajaran ke Universiti Al-Azhar ke peringkat M.A (Siasah Syariyyah). Semasa di Timur Tengah, beliau aktif bersama Gerakan Ikhwanul Muslimin bersama Dr. Said Hawa, Profesor Muhamad Al Wakeel serta Dr. Abdul Satar Al Qudsi.
Share this article :
 
Unit Penerbitan dan Media IT (UPIM)
Ketua Pengarah AKTAR Ustaz Mohd Hanif Haron | Timbalan Pengarah AKTAR Ustaz Hud Saleh
Pejabat Dewan Pemuda PAS Pusat, No 318-A, Lot 1636, Jalan Raja Laut, 50350 Kuala Lumpur .
Copyright © 2011. Akademi Tarbiyah Dewan Pemuda PAS Malaysia - All Rights Reserved
© Akademi Tarbiyah Dewan Pemuda PAS Malaysia 2011-