© Akademi Tarbiyah Dewan Pemuda PAS Malaysia 2011-
Akademi Tarbiyah DPPM
Home » » Islam dan Konsep Penghayatan Secara Kaffah

Islam dan Konsep Penghayatan Secara Kaffah

This Article Checked By Akademi Tarbiyah Dewan Pemuda PAS Malaysia (DPPM) on Tuesday 19 March 2013


Lengkap dan menyeluruhnya ajaran Islam adalah kerana ia merangkum aspek rohani, akidah dan wacana kehidupan lain yang pelbagai dan rencam.

Aspek teologinya dicerakinkan oleh Syeikh Abu Zahrah, Dr. Abdullah Darraz, Syeikh Abd.Rahman Hassan al Habanakah, Abu al-A’la al Maududi, Said Hawwa, Syeikh Dr. Yusuf al Qaradhawi dan lain-lain lagi.

Dari sudut ibadah pula metodologinya telah dihuraikan dengan panjang lebar oleh Syeikh Abdul Karim Zaidan, Syeikh Mohammad al Ghazali, Syeikh Hasan Ayub, Dr. Wahbah al Zuhaili, Syeikh Sayyid Sabiq dan lain-lain lagi.

Dari sudut pendidikan nama-nama besar seperti Dr. Omar al-Toumi al-Syaibani, Dr. Majid 'Irsan al-Kailani, Dr. Miqdad Yalchin, Dr. Adnan Hasan Saleh.

Dari sudut politik Dr. Abd Salim al Awwa, Dr. Azam Tamimi, Dr. Othman Abdul Mu’iz Raslan, Dr. Abdul Aziz al Khayyat.

Dari sudut ekonomi buku-buku karangan Baqir al Sadr (al Marhum), Dr. Ref’at Sayyid al-'Iwadhi, Dr. Hussin Shehata dan lain-lain.

Dari sudut psikologi Dr. Hasan Langgulung, Dr. Hasan al Syarqawi dan lain-lain.

Manakala dari sudut harakah dan gerakan Islam dihuraikan oleh Imam Hassan al Banna, Syed Qutub, Syeikh Omar al Telmesani, Fathi Yakan, dan lain-lain lagi.

Pendek kata terdapat deretan nama-nama besar dalam setiap bidang ilmu yang mencerakinkan perspektif Islam dalam berbagai bidang hidup. Usaha menggarap dan meneroka konsep yang lebih terperinci ini akan berterusan hingga hari kiamat selaras dengan pesanan Rasulullah bahawa; "Agama Islam ini sangat utuh dan kukuh dan terokalah untuk mendalami ajarannya secara perlahan-lahan, lemah lembut dan bijaksana."

Program penghayatan Islam kaffah adalah demi mengenengahkan sudut-sudut pandangan Islam dalam berbagai bidang untuk difahami, digarap dan dihayati oleh berbagai kalangan umat berdasarkan posisi dan peranan mereka dalam masyarakat.

Asas Penghayatan Islam Secara Kaffah

Dalil pokok dalam hal ini ialah firman Allah dalam Surah al Baqarah ayat 208 :

"Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah agama Islam secara keseluruhan; dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan; sesungguhnya Syaitan memang  musuh kamu yang nyata."

Kehidupan yang rencam di samping pergaulan yang luas dengan manusia daripada pelbagai agama, budaya dan warna kulit telah menyebabkan terdapat umat Islam yang lemah keyakinan serta iltizam mereka kepada agama ini sehingga bertindak memusuhinya secara sedar atau tidak sedar. Walaupun wacana dan ungkapan lahir mereka menegaskan tentang keislaman mereka, malah mereka bersumpah untuk meyakinkan tentang keimanan mereka kepada orang Islam namun mereka disisi Allah tetap dianggap musuh. Inilah yang ditegaskan oleh ayat 208 dalam surah berkenaan.

Golongan ini apabila memegang tampuk kuasa mereka merosakkan asas-asas kehidupan beragama yang mantap sebelumnya dengan niat untuk melemahkan komitmen umat kepada Islam. Bahkan polisi dan arah pentadbiran yang merosak ini samapai merosakkan juga alam, tanaman dan persekitaran dalam jangka panjang. Ini digadai kerana tujuan mendapatkan keuntungan yang segera para kroni dan kaum kerabat.

Golongan berkenaan tidak boleh ditegur atau dinasihati. Mereka berterusan melakukan penyimpangan dan kezaliman. Tegur nasihat dihadapi dengan tindakan agresif menindas rakyat dan sebagainya. Mereka merasa serba betul dan pandai. Mereka tidak dapat dipulihkan lagi. Hati mereka tertutup rapat kerana lumuran noda dan dosa perbuatan mereka.

Bertentangan dengan golongan ini terdapat pula dalam masyarakat kumpulan yang bersedia berkorban untuk kepentingan agama dan masyarakat. Golongan ini perlu dibantu dan diperkasa demi kebaikan umat dan negara. Mereka adalah golongan yang istiqamah berpegang teguh dengan Islam yang bersifat menyeluruh.

Melaksanakan Gerak Kerja Penghayatan Islam Syumul

Gerak kerja ini bertemakan kepada firman Allah dalam Surah al-Imran ayat 103 :

"Berpegang teguhlah kalian dengan agama Allah. Jangan berpecah belah. Ingati nikmat Allah. Sebelum ini kalau bermusuhan namun Allah bibitkan rasa kasih dalam hati dan tautkan kemesraan sesama kamu sehingga kamu bersaudara. Sebelum ini kamu ditubir neraka tapi Allah selamatkan kamu daripadanya. Demikianlah penjelasan Allah kepada kamu tentang bukti kebenaran agama-Nya, semoga kamu mendapat hidayah petunjuk."

Seruan berpegang teguh kepada agama yang padu ini adalah kerana mengelakkan terungkainya perasaan kasih sayang dan timbul krisis pertelingkahan sesama umat kerana penyimpangan dan keingkaran kepada ajaran agama ini. Sebab itu Allah mengingatkan tentang bencana hukuman dan bala Allah kepada para pendusta dan pengabai agama Allah dalam berbagai peringkat sejarah.

Allah mengingatkan dalam Surah al Baqarah ayat 209 :


"Tetapi jika kamu menyimpang, sesudah datang bukti-bukti yang nyata kepada kamu, maka ketahuilah bahawasanya Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana (untuk bertindak ke-atas kamu)."

Ayat seterusnya menjelaskan bahawa para penyeleweng yang tegar itu hanya mahu menunggu datangnya azab Allah, nasib (malang) mereka sudahpun Allah putuskan dengan tuntas. Memang segala urusan terpulang kepada Allah menentukannya.

Contoh nyata penyimpangan ini ialah kaum Bani Israel. Mereka telah mendapat rahmat kedudukan,  kurnia yang sangat baik dan banyak daripada Allah. Tetapi mereka tidak bersyukur. Malah mereka tukar sifat bersyukur yang sepatutnya dengan sifat kufur kepada rahmat Allah. Iaitu nikmat agama yang telah diturunkan oleh Allah kepada mereka. Mereka mengikut fahaman dan ajaran yang membawa mereka kepada kejahatan dan penentangan terhadap nilai, hukum dan undang-undang Allah. Justeru mereka digodam oleh Allah dengan bala bencana dan berbagai jenis wabak penyakit.

Segala bencana dan petaka di dunia ini ada kaitannya dengan penderhakaan dan maksiat kepada Allah. Sebab itu manusia perlu segera bertaubat kepada Allah. Mereka mesti kembali ke hadhrat-Nya demi mematuhi semua titah perintah yang tidak boleh diderhakai. Allah menegaskan dalam ayat 79 Surah al-Nisa’ :
"Apa jua kebaikan yang kamu dapati maka itu adalah daripada rahmat Allah. Sebaliknya apa jua keburukan yang menimpa kamu maka sumbernya adalah daripada diri kamu sendiri. Manakala engkau pula (wahai Muhammad) Kami lantik menjadi Rasul. Cukuplah Allah sebagai saksi (kerasulanmu)."

Allah menegaskan tentang keperluan berjihad melawan penderhakaan kepada Allah serta kemungkaran. Umat mesti diajak turut serta  untuk mencegah kejahatan, keingkaran kepada perintah Allah. Mereka mesti diingatkan bahawa mereka tidak mugkin masuk syurga tanpa usaha dan jihad melawan kejahatan dan kezaliman. Mereka mesti bersedia menanggung kegetiran hidup dan pedih perit perjuangan kerana Allah. Mereka wajar menggembeleng tenaga dalam suatu atau pelbagai gerakan yang menumpaskan kebatilan. Tanpa penggembelengan usaha ke arah itu mereka sukar untuk masuk syurga Allah Taala.

Allah berfirman dalam Surah al-Baqarah ayat 214 :

"Apakah kamu menyangka bahawa kamu akan masuk syurga, padahal belum datang kepada kamu ujian seperti yang dialami oleh orang-orang yang terdahulu daripada kamu? Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan dan digegarkan dengan berbagai cubaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya tertanya-tanya; Bilakah akan datang pertolongan Allah?” Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu hampir jua."

Kesimpulan yang dapat diraih dalam menyorot ulasan tajuk ini ialah :
  1. Umat Islam wajib menerima pakai seluruh ajaran syariat Islam. Haram meninggalkannya atau memilih-milih sebahagian dan menolak sebahagian yang lain. Penerimaaan secara “kaffah” dan “syumul” ini suatu kemestian.
  2. Orang yang menghalalkan perkara yang diharamkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang diwajibkan oleh Allah adalah para pengikut syaitan dalam hal itu.
  3. Kita wajib mengandaikan hampir turunnya bala dan hukuman Allah apabila berleluasa kejahatan, maksiat dan dosa-dosa besar dalam masyarakat. Kita tidak boleh menjadi orang yang lalai dan sentiasa merasa selamat tanpa bersungguh-sungguh berusaha mencegah maksiat dan kezaliman. Kita tidak boleh merasa selamat daripada bala Allah kalau lalai bertindak.
  4. Allah tetap akan berperanan di dunia dan di akhirat menangani permasalahan manusia. Allah akan menyelesaikan pertelingkahan mereka secara tuntas pada hari kiamat kelak.
  5. Haram menunda dan melengah-lengahkan taubat dan menangguhkan kepulangan kepada jalan kebenaran setelah nyata dan jelas kebatilan faham kufur dan kebenaran jalan Islam.


Biodata Penulis

Ustaz Abdul Ghani Shamsuddin berasal dari Masjid Tanah, Melaka. Pernah melanjutkan pengajian ke Mesir antara 1965-1974 di Maahad Bu’uth sebelum ke Universiti al-Azhar dalam bidang Syariah dan Perundangan di Jabatan Fiqh Muqaran (Perbandingan Hukum) dan diploma pendidikan dalam universiti yang sama. Bergiat aktif dalam Persatuan Ulama’ Malaysia (PUM) dan menjadi Presiden NGO itu pada tahun 1999-2003. Selain dari PUM beliau turut memimpin Sekretariat Himpunan Ulama’ Rantau Asia (SHURA). Sementara itu di dalam PAS, beliau adalah AJK PAS Pusat dan Ketua Lajnah IT PAS Pusat.
Share this article :
 
Unit Penerbitan dan Media IT (UPIM)
Ketua Pengarah AKTAR Ustaz Mohd Hanif Haron | Timbalan Pengarah AKTAR Ustaz Hud Saleh
Pejabat Dewan Pemuda PAS Pusat, No 318-A, Lot 1636, Jalan Raja Laut, 50350 Kuala Lumpur .
Copyright © 2011. Akademi Tarbiyah Dewan Pemuda PAS Malaysia - All Rights Reserved
© Akademi Tarbiyah Dewan Pemuda PAS Malaysia 2011-